Portfölj (Portfolio)I N F O R M A V I S I O N
Portfölj (Portfolio)

NETWORK ASSOCIATES

Network Associates är en av världens ledande programvaruleverantörer i områdena Anti-Virus, nätverksövervakning och informationssäkerhet.

För Network Associates har INFORMAVISION gjort ett antal produktioner. Nedan finns ett par exempel.

Network Associate News Oktober 1999
PDF, 349KB
Alla numme

Network Associates News
kundtidning

Under 1998 och 1999 gav Network Associates ut en kundtidning till sina kunder. INFORMAVISION stod för formgivningen och en hel del av produktionen. Den kom ut med 4 nummer. Eftersom Network Associates är ett IT-företag var en kort produktionstid var viktig. INFORMAVISION samarbetar med journalisten Franz Smidek och Smidek Information när det gäller kundtidningar.

Klicka på bilden så kan du ladda ner PDFen.

DEN VÄNTAR...

PDF, 77KB

inbjudan till golf

Under hösten 1999 ville Network Associates bjuda in utvalda kunder till en golftävlig. INFORMAVISION stod för idé, form, text och produktion.

Erbjudande på Svenska, Finska och Danska

diverse annat

Ett antal inbjudningar och informationsbrev har producerats. För det mesta har Network Associates levererat texten. Ett av informationsbreven gällde ett erbjudande som skulle skickas ut till kunder i Sverige, Finland och Danmark. Brevet skulle se likadant ut i alla länder.

smör och bröd

Förutom ovanstående har INFORMAVISION gjort underlagen och originalen   till fakturor, följesedlar o dyl.

 

© Copyright 1998-2008