Portfölj (Portfolio)I N F O R M A V I S I O N
Portfölj (Portfolio)

exempel på uppdrag

På denna sida vill jag visa att bredden på uppdrag och uppdragets storlek kan variera. Allt från att göra originalarbete baserat på en befintlig företagsprofil till att göra företagsprofilen.

Detta är bara en liten del av produktionerna, betydligt fler kan du hitta på respektive kunds sida här.

typ av arbete

kund

Företagstidning Utimaco
Folder med företagspresentation LMC
Annonser Next
Originalarbeten Dimension
Smör och bröd Utimaco
Användarhandbok JEJMS Concrete

SafeGuard Säker information 0009

företagstidning

Utimacotest

På våren 2000 föreslog jag att Utimaco skulle ha en företagstidning att skicka ut till kunder och presentera sig själv med på t ex mässor. Frågan bearbetades, och det beslutades att tidningen skulle produceras. Kravet från Utimaco var att det skulle ställa så låga krav på insatser från dem som möjligt Jag tog kontakt med en journalist som är insatt i IT, Frans Smidek, och under sommaren skapades det första numret. Tidningen användes på IT Secuity 2000.

Tillbaka till toppen


LMC
JPG, 280KB

företagspresentationsfolder

LMC Arnto

Inför en mässa behövde LMC en liten folder som presenterade företaget. Eftersom den branch som LMC arbetar i är ganska homogen gjordes ett förslag till folder som baserades på ett tema. Detta tema kom från en lite ordlek med orden täcka, skydda och dölja. Dessa tre ord passar lika bra för att beskriva LMCs produkter, som vad en spionorganisation gör. Temat i foldern kan beskrivas som en blandning av James Bond och Mission Impossible.

Förslaget godtogs med stor entusiasm och en folder producerades med detta innehåll.

Tillbaka till toppen


Företagspresentation Next
PDF, 671KB

Next Nordic

Under våren 2001 producerades en företagspresentation dels i form av en folder och dels som en presentation i PowerPoint. 

Den tryckta presentationen gjordes i ett lite annorlunda format (21x21 cm) för att den skulle vara lättare att komma ihåg.

PowerPoint-presentationen bestod i ganska många bilder som kopplades samman som ett antal moduler anpassade för olika åhörargrupper (Allmän, Återförsäljare och leverantörer/investerare). Några av bilderna sammanfattades på en sida för att kunna användas som snabb-bilder vid kortare presentationer.

Tillbaka till toppen


Jag är lugn!
JPG, 43 KB
Det är lugnt! Jag är lugn!
JPG, 48 KB JPG, 80 KB

annonser

Next Nordic

Under perioden 2000 - 2002 har många annonser producerats för Next Nordic. Eftersom företaget är inriktat på att ge sina återförsäljare så god service som möjligt, och så snabba leveranser som möjligt är budskapet inriktat på att beskriva hur återförsäljaren känner sig med denna servicegrad, dvs trygg och lugn. Annonseringen riktar sig både till slutkund och återförsäljare, men via olika kanaler.

Den övre annonsen visar en fiktiv kund som känner sig lugn därför att han har en leverantör som är partner med Next, och de två undre visar två återförsäljare som talar om att de känner sig lugna med Next som leverantör.

Klicka på bilderna om för att se en större bild

Tillbaka till toppen


Foldrar
JPG, 66,7KB

originalarbete

Dimension

Dimension är ett IT-företag med höga krav. Dessa produktioner är inte stora, men det är alltid bråttom när de skall göras. Pga de längre produktionscyklerna hos den ordinarie byrån, kan inte denna användas, därför får INFORMAVISION uppdraget att producera dem.

Tillbaka till toppen


Utimaco Smör och bröd

GIF, 24KB

smör och bröd

Utimaco

När Utimaco var ganska nytt som företag i Sverige behövde de snabbt visitkort, korrespondenskort o dyl. INFORMAVISION har producerat originalen till visitkort, korrespondenskort, kuvert, brevpapper mm i enlighet med Utimacos grafiska riktlinjer.

Tillbaka till toppen


Handbok ConTeSt
JPG, 53,5KB

användarhandbok

JEJMS Concrete/PEAB/Cementa

Under hösten 1998 var utvecklingen av det senaste programmet inne i sitt slutskede. Fem års forskning och programmering hade resulterat i ett avancerat, men förhållandevis lättanvänt program. För att kunna använda programmet på bästa sätt behövdes en användarhandbok. INFORMAVISION kontaktades. Handbokens formgivning och innehåll är utformade av INFORMAVISION. Detta innefattar även innehållets pedagogiska upplägg. Användarhandboken håller på att översättas till engelska så att produkten så småningom kommer att introduceras på den europeiska marknaden.

Tillbaka till toppen


 

© Copyright 1998-2008