Portfölj (Portfolio)I N F O R M A V I S I O N
Portfölj (Portfolio)

portföljen

Det bästa sättet för mig att visa vad jag kan göra är att visa vad jag redan har gjort. Det finns två sätt att sortera detta på. Uppdragsvis och kundvis.

Fotografering ingår i att skapa trycksaker. De bilder som tas för specifika uppdrag finns det ingen anledning att visa separat här, men jag har ett litet galleri med bilder som inte är tagna för enskilda uppdrag.På dessa sidor kan du i de flesta fall klicka på bilderna för att se dem större. Under bilden står hur stor bilden är. Vissa filer är Adobe Acrobat-filer. Läsare för detta format kan laddas hem från Adobes hemsida.
Get Acrobat Reader


 
 
 
innehåll:

informations-
material

bilder och fotografier

grafisk profilering

presentationer

företagstidning

annonser och direktreklam

informavisions tjänster i sammandrag

Det är nog ingen som påstår att driva ett företag är lätt. Som mindre företagare skall man dessutom helst kunna allt. Det är därför det finns de som inte gör annat än hjälper andra  med saker som inte tillhör kärnverksamheten.

För ett företag innebär det ofta stora uppoffringar både i tid och pengar att ta kontakt med någon av reklam- och annonsbyråerna, ibland så stora att det helt enkelt inte låter sig göras.

INFORMAVISION har inte de omkostnader som en stor reklambyrå har och kan därför erbjuda professionell marknadsföring, information och trycksaksproduktion både till stora och små till en kostnad som i de flesta fall är betydligt lägre utan att tumma på kvalitetskraven.

Det som beskrivs nedan bildar tillsammans en helhet.  INFORMAVISION kan stå till tjänst med helheten såväl som delar av det.

Detta är inte allt som INFORMAVISION kan göra för dig, men det är en del av det. Det bästa sättet att visa vad jag kan göra är att visa vad jag redan har gjort. En del exempel på detta kan du hitta på sidorna med exempel på uppdrag och fler exempel och information om mina kunder kan du hitta på sidorna med information om kunderna.


det som bär information till kunden

informationsmaterial

Informationsmaterial kan vara många olika saker, men det gemensamma för alla former är att huvudsyftet är att informera. Det kan vara en produktmanual eller en rapport av något slag t ex. Information som inte når mottagaren är dålig information. Om materialet inte är skrivet och utformat på rätt sätt finns det en risk att materialet förblir oläst, eller halvläst.


en bild säger mer än ingen bild

bilder och fotografier

Bilder och illustrationer förstärker ett budskap. En bild fastnar lättare i minnet än vad bara text gör. Information som backas upp av en visuell representation är mycket lättare både att förstå och att komma ihåg. Därför kan man använda bilden som informationsbärare om den är rätt gjord.


ditt företags klädsel

grafisk profilering

Den grafiska profilen är viktigare än vad man normalt tror. För att dina kunder och, kanske ännu viktigare, dina blivande kunder skall känna igen dig så snabbt och enkelt som möjligt är det viktigt att ditt utseende är så sammanhängande som möjligt.


säljarens skyltfönster

presentationer

När en säljare skall besöka en kundunderlättas hans jobb väsentligt om han eller hon har en snyggt utformad, och för ändamålet väl anpassad presentation med sig. Presentationen kan vara en pärm med produktinformation eller en multimediapresentation på en bärbar dator. De två riktigt viktiga sakerna är att den är anpassad till säljaren, företaget och produkten eller tjänsten.


profilens dagligvaror

marknadsföringens smör och bröd

Visitkort, korrespondenskort, brevpapper och kuvert. Allt detta kan stärka företagets image om det görs på rätt sätt. Att ha väl profilerade s k smör och bröd trycksaker som är utformade i linje med företagets övriga grafiska profil ökar igenkänningseffekten och binder samman företagets dagliga kontakter med omvärlden.


håll kontakten med dina kunder

företagstidning

Kontakten med kunderna är viktig. Det sägs att det kostar tre gånger mer att skaffa sig en ny kund än vad det kostar att behålla en befintlig. Med en kundtidning kan du dels hålla dina kunder informerade om t ex nya produkter.

På detta sätt kan det dessutom bli lättare för säljarna att sälja ännu mer.


klassisk mark

annonser och direktreklam

Genom annonser når man många på en gång med sitt budskap. En välplacerad annons kan skapa mycket uppmärksamhet, och i kombination med andra marknadsåtgärder förstärker det både igenkänning och profil.

Med en DR kan man uppnå mycket beroende på utformning. Ett brev eller en gimmick kan sprida information eller skapa uppmärksamhet allt beroende på form och smak.


 

© Copyright 1998-2008