foretagetiko.gif (357 bytes)top.gif (921 bytes)
Firman (The Firm)

om informavision

INFORMAVISION är ett enmansföretag inriktat på att producera högkvalitativa trycksaker, informationsmaterial och reklam med lägre resurskrav på kunden. Både vad gäller tid och pengar. INFORMAVISION startades 1988 som ett komplement till min ordinarie anställning.

Under åren som anställd på olika företag utvecklade sig firman och kontakterna utökades, och när företaget jag arbetade på 1998 blev uppköpt valde jag att driva firman på heltid.

Information om de tjänster som INFORMAVISION kan erbjuda finns här.


om namnet och symbolen

"Ögat är själens spegel" - Willam Shakespeare

Namnet INFORMAVISION är en sammanslagning av orden information och vision. Mycket information är visuell information. Skyltar, informationsblad och bilder. Nästan all reklam är i huvudsak visuell utom radioreklam, även om även den ofta är utformad så att vi skall skapa oss egna visioner om budskapet..

Den allra största mängden information som vi behandlar är visuell information. Denna information tar vi in genom ögat. Med detta i åtanke blev valet av symbol ganska självklar.


om information
Information är enkelriktad kommunikation. Kommunikation är det som har gjort den mänskliga utvecklingen möjlig. Innovationer och lärdomar skulle inte ha kunnat utveckla människan utan att de kunde kommuniceras på något sätt. Den viktigaste kommunikationsformen vi har idag är språket. Därför är det för mig viktigt att vi vårdar det. Om vi inte kan kommunicera med varandra kommer vi att få stora problem. Språket används både verbalt och visuellt. Det tryckta ordet är visserligen verbal information, men den är presenterad visuellt.

Ofta syftar information till att starta kommunikation. Om informationen är rätt utformad, språkligt och utseendemässigt, lyckas den. Vikten av att information ser "rätt" ut kan nog inte underskattas. Nya relationer initieras med information, gamla behålls med information. Idéer och önskningar, innovationer och förslag. Informationens möjligheter är oändlig om man använder den på rätt sätt.


om att arbeta på uppdrag
En bra företag producerar för sina kunder och sina kunders produkter.

Det kan tyckas som en självklarhet, men det behöver ändå poängteras. Det verkar ibland kännas som om vissa företag, framförallt reklambyråer, mer gör saker för sin egen skull än för kundens. Att ha kundens mål i fokus är något som jag anser som nödvändigt för att kunna utföra uppdragen ordentligt. När jag gör trycksaker, reklam och marknadsföring för mina kunder är det det jag tänker på i första hand. Nöjda kunder är den bästa reklamen för mig.


om små omkostnader
Det är ett medvetet val att inte hyra några fina lokaler eller några andra kostnadskrävande, i mitt tycke ganska onödiga, statussymboler. Jag lägger ner resurserna på det som behövs för att jag skall kunna producera så bra marknadsföring som möjligt.

Detta är något som mina kunder tjänar på, eftersom jag inte inte behöver ta betalt för statussymboler. Jag tar betalt för mitt jobb. Det betyder däremot inte att jag tummar på kvaliteten eller min service!


om marknadsföring
Marknadsföring är att på ett eller annat sätt sälja! Jag arbetar för att mina kunder skall tjäna mer pengar och/eller hitta nya kunder. Jag tycker att marknadsföring och reklam är intressant, men jag arbetar inte för mig själv. Gör jag ett uppdrag för ett företag, så gör jag det i syfte att mitt arbete egentligen skall betala sig självt på kort eller lång sikt.

För att marknadsföringen skall fungera  bra på lång sikt bör det finnas en kontinuitet, och därför känns det viktigt för mig med goda och långsiktiga kundrelationer.

Att arbeta med marknadsföring innebär dessutom att man får lära sig nya saker hela tiden, det är en av de stora fördelarna med det.


om mig

Jag heter Riccardo Giorgi och är 37 år. Jag har två underbara barn och är lyckligt gift sedan 14 år. Det var den personliga presentationen. I detta sammanhang kanske det är viktigare med vad jag har gjort.

Jag har under praktiskt taget hela mitt vuxna liv arbetat med försäljning, marknadsföring och trycksaksproduktion på en mängd olika nivåer, och i många olika företag och organisationer. Mitt intresse för foto startade på allvar när jag som 12-åring fick en "riktig" kamera. Sedan dess har jag nog inte tagit många steg utan att ha en kamera med mig.

Tack vare de kontakter som jag har utvecklat under åren kan jag göra professionell reklam och marknadsföring för företag som inte annars har resurser att anlita stora byråer.

Du kan se lite av vad jag har gjort på sidorna om mina kunder, och lite mer i detalj vad jag kan erbjuda på sidan om mina tjänster. Om du vill ha lite underhållning kan du gå in på LE!

Hur jag kan nås, går att läsa här.


INFORMAVISION är medlem i följande organisationer:
Marknadsföreningen i Stockholm FÖRETAGARNA Dataföreningen
Marknadsföreningen Företagarföreningen Dataföreningen

 

© Copyright 1998-2008