Portfölj (Portfolio)I N F O R M A V I S I O N
Portfölj (Portfolio)

JEJMS Concrete

Om man vill att en betongkonstruktion skall vara så stark och hållbar som möjligt, är det viktigt att se till att det inte bildas sprickor i konstruktionen. JEJMS Concrete säljer en programvara för att bl a minimera riskerna för detta. Företaget samarbetar nära med Luleå Tekniska Universitet, Cementa och PEAB.

JEJMS Symbol

GIF, 8KB

JEJMS Concrete visitkort

GIF, 8KB

logotyp och visitkort

När företaget bytte namn från Betongdata behövdes en ny logga. Utifrån tanken att logotypen skulle symbolisera betongens styrka skissades idén att använda Atlas som symbol. Genom att stilisera bilden av en jätte som bär upp jorden på sina axlar kom jag fram till den symbol som nu används.

Formgivningen på visitkorten ger stor exponering åt logotypen, men ändå gott om utrymme för namn och adressen. Visitkorten gjordes dubbelsidiga för att ge utrymme år internationell information på ena sidan och svensk på den andra. Till visitkorten valdes ett sk bokpapper som har en svag gul ton.

Handbok ConTeSt
JPG, 53,5KB

användarhandbok

Under hösten 1998 var utvecklingen av det senaste programmet inne i sitt slutskede. Fem års forskning och programmering hade resulterat i ett avancerat, men förhållandevis lättanvänt program. För att kunna använda programmet på bästa sätt behövdes en användarhandbok. INFORMAVISION kontaktades. Handbokens formgivning och innehåll är utformade av INFORMAVISION. Detta innefattar även innehållets pedagogiska upplägg. Användarhandboken håller på att översättas till engelska så att produkten så småningom kommer att introduceras på den europeiska marknaden.

website

För att kunna uppdatera ConTeSt och ConTeSt Pro med nya materialdatabaser och programuppdateringar på bästa sätt behövs en Website. Denna är f n under produktion

 

© Copyright 1998-2008